Referat fra Synlighedsdagen i Kbh., 2010

Lørdag d. 18. september kl. 10-16.30
i Kulturhuset Islands Brygge

.
Synlighedsdagen i København arrangeres af Foreningen Synlighedsdagen.

Temaet var Senfølger og systemerne. Ud fra tanken om, at vi er blevet traumatiseret i et ‘system’ (familiesystemet), ville vi kaste lys over, hvordan mødet med andre systemer igennem livet, påvirker os.

.

Velkomst og præsentation ved Lissi Kamholm, Synlighedsdagen

Åbningstale – ved Anne Marie Geisler Andersen (Radikale Venstre)
Ved at have en politiker som åbningstaler, startede vi med ‘det politiske system’. Da Anne Marie er social- og psykiatriordfører for sit parti, hører emnet ‘voksne med senfølger’ ind under hendes interesseområde. Anne Marie erkendte, at hun ikke vidste meget om emnet men hun havde været åben overfor at sætte sig ind i det og hun holdt en meget personlig tale, hvor hun bl.a. fortalte om, hvilke tanker og følelser, det vækkede i hende. Anne Marie så gerne, at der bliver skabt bedre behandlingsmuligheder på området. Klik her for at læse Anne-Marie Geislers åbningstale.

Familiesystemet
Det næste, meget lærerige, indlæg handlede om familiesystemet. Det blev fremlagt i en dialog mellem leder af Støttecenter mod incest, Jette Lyager og en kvinde, Helle, der er opvokset i et dysfunktionelt familiemønster. Jette fortalte om fire grænseproblematikker, der hersker i sådanne familier og Helle gav konkrete eksempler på, hvordan disse teorier ser ud, når de udmønter sig i praksis.

Det psykiatriske system
Karin Dyhr, foredragsholder og forfatter til ‘Glaspigen’ og ‘Bag om borderline’, fortalte levende om sine erfaringer med det psykiatriske system. Gennem 17 år og 70 indlæggelser har hun oplevet, hvor stort et problem det er, at patienten har brug for at få lukket op for sine følelser og erindringer, mens systemet prøver at lægge låg på.

Det kommunale system
Mange mennesker med senfølger har ringe arbejdsevne og kommer derfor i kontakt med det kommunale system. Anne fortalte om, hvordan et 5 års langt sagsforløb i kommunen var retraumatiserende, fordi hun i det offentlige system oplevede de samme dysfunktionelle mønstre, som hun havde oplevet i sin barndom i familien. Klik her for at læse oplægget.

Behandlingssystemet
Chefpsykolog Lars J. Sørensen har mange års erfaring med behandling af såvel tilknytningstraumer som choktraumer. Han kunne desværre bekræfte, at det psykiatriske behandlingssystem ikke er gearet til at tage sig af mennesker med senfølger af seksuelle overgreb. I dette systemet er der ikke den forståelse og mulighed for tilknytning og åbenhed, som der er brug for, hvorfor det etablerede behandlingssystem risikerer at gentage traumatiseringen.

Paneldebat
Dagen sluttede af med en debat mellem publikum og panelet, der bestod af dagens indlægsholdere samt Inger Andersen fra KRIS. Der blev stillet relevante spørgsmål fra salen, som blev besvaret efter bedste evne. Desværre må konklusionen (ikke uventet) være, at der ikke er de behandlingsmuligheder, der er behov for.
.

Der var ca. 180 deltagere i løbet af dagen, hvilket viser, at Synlighedsdagen er ved for alvor at få fodfæste, da deltagerantallet stiger for hvert år. Mange deltagere gav positiv respons, dels fordi det havde været lærerigt og dels fordi, de havde genkendt sig selv i de problematikker, der blev behandlet i indlæggene.