Velkommen til Synlighedsdagen

Synlighedsdagen er en årlig temadag om senfølger af seksuelle overgreb i barndom og ungdom. Dagen afholdes i flere forskellige byer i Danmark i løbet af september og oktober måned.

På  denne dag er det muligt for senfølgeramte og deres pårørende at mødes og indgå i et fællesskab med ligestillede. For studerende og fagprofessionelle er der mulighed for at få en viden, man ikke kan læse sig til i nogle bøger.

Emnerne på Synlighedsdagen kan være meget forskellige men fælles er, at de handler om følgerne af fortidens overgreb. Oplægsholderne er mennesker, der selv har været udsatte, samt professionelle der belyser emnet ud fra en faglige vinkel.

Synlighedsdagen arrangeres af et netværk bestående af lokale frivilligcentre, selvhjælpscentre, organisationer der arbejder med senfølgeramte samt frivillige i Landsforeningen Spors lokalafdelinger.

.

Synlighedsdagen er et offentligt, åbent arrangement. Alle interesserede over 18 år kan deltage, det er gratis og kræver ikke medlemskab eller tilmelding.

Fotografering og lydoptagelser på dagen er ikke tilladt af hensyn til deltagernes anonymitet.

Programmer vil blive publiceret her på hjemmesiden, efterhånden som vi modtager dem fra de lokale arrangører.