Velkommen til Synlighedsdagen

DENNE SIDE ER UNDER OMBYGNING

 

Synlighedsdagen er en årlig temadag om senfølger af seksuelle overgreb i barndom og ungdom. Dagen afholdes i flere forskellige byer i Danmark i løbet af september og oktober måned. I København er det altid lørdag i uge 38.

Emnerne på Synlighedsdagen kan være meget forskellige, men fælles er, at de handler om, hvordan man som voksen lever med følgerne af fortidens overgreb. Oplægsholderne er mennesker, der selv har været udsatte, samt professionelle der belyser emnet ud fra en faglige vinkel.

På  denne dag er det muligt for senfølgeramte og deres pårørende at møde og indgå i et fællesskab med ligestillede, og studerende samt fagprofessionelle har mulighed for at få en viden, de ikke kan læse sig til i nogle bøger.

Synlighedsdagen er et offentligt, åbent arrangement, og alle interesserede over 18 år kan deltage. Det kræver ikke medlemskab eller tilmelding og arrangementet er gratis.

Fotografering på dagen er ikke tilladt af hensyn til deltagernes anonymitet.

Programmer vil blive publiceret her på hjemmesiden samt på Landsforeningen Spors Facebookside, efterhånden som vi modtager dem fra de lokale arrangører.