Om Synlighedsdagen

I 2004 blev den første Synlighedsdag afholdt i Århus. Den blev arrangeret i et samarbejde mellem fire århusianske incestcentre i forbindelse med Joan Søstrenes jubilæum. Året efter kom København med på banen, og siden da er der blevet afholdt en temadag i de to byer hvert år i september.

De incestcentre, som stod bag de første fire års temadag i København, blev pga. manglende ressourcer nødt til at spare Synlighedsdagen væk. For at undgå, at Synlighedsdagen i København blev nedlagt, opstod idéen om at starte Landsforeningen Synlighedsdagen, så temadagen derved var sikret fortsat eksistens.

Efterhånden kom foreningens arbejde til at bestå af meget andet end kun afholdelse af den årlige temadag. Derfor blev det på generalforsamlingen i 2011 vedtaget, at Landsforeningen Synlighedsdagen skiftede navn til ‘Spor – Landsforeningen for voksne med senfølger af seksuelle overgreb’. Samtidigt blev foreningen til en bruger- og interesseorganisation. Navnet udsprang af Synlighedsdagens slogan ‘Det sætter sine spor…’, og ud af forskellige muligheder var det det, der fik flest stemmer på generalforsamlingen. Et par år senere ændrede foreningen igen navn og kom slet og ret til at hedde Landsforeningen Spor.

  • Synlighedsdagen er blevet en årligt tilbagevendende begivenhed i flere større byer i Danmark, og den afholdes på forskellige dage i september og oktober.
  • Synlighedsdagen er et gratis, åbent arrangement for alle interesserede over 18 år og tilmelding er ikke nødvendig.
  • Synlighedsdagen finansieres med hjælp fra sponsorater, fonde, puljer, kommunal støtte og frivillig arbejdskraft.
  • Synlighedsdagen arrangeres af et netværk bestående af lokale frivilligcentre, selvhjælpscentre, organisationer der arbejder med senfølgeramte samt frivillige i Landsforeningen Spors lokalafdelinger.