Til medierne

Der er i høj grad brug for åbenhed og formidling af viden om senfølger af seksuelle overgreb i opvæksten. For at dette kan ske, er det meget vigtigt, at medierne deltager.

Synlighedsdagen har derfor samlet et netværk af mennesker, som er klar til at stå frem og sætte ansigt og ord på, hvad det vil sige at leve med senfølger. Også fagprofessionelle inden for området har indvilliget i at lade sig interviewe om arbejdet med voksne med senfølger.

 

Ingen billeder på temadagen i september

Af hensyn til deltagernes tryghed og sikkerhed, er det ikke tilladt at fotografere under selve arrangementet i september, men der er flere mennesker fra vores erfaringsbaserede og faglige netværk, der gerne stiller op til interviews og fotografering både før og efter samt i løbet af året.

 

Kontakt

Har dit medie brug for et interview eller udtalelser etc., så er I altid velkomne til at skrive til os på kontakt@synlighedsdagen.dk.

Akutte henvendelser kan rettes til sekretariatet i Landsforeningen Spor – tlf. 3014 5452.