Referat fra Synlighedsdagen i Kbh., 2011

Synlighedsdagen i København er arrangeret af  Landsforeningen Spor.

Arrangementet blev for 3. gang afholdt i Kulturhuset på Islands Brygge.

Det tegnede fra starten til at blive en fantastisk dag: Vejret viste sig fra sin bedste side og omgivelserne er rigtigt dejlige, da kulturhuset ligger lige ud til vandet.

Deltagerne begyndte at komme allerede omkring 9.30. Inden vi begyndte kl. 10, måtte vi have ekstra stole frem, så salen blev hurtigt fyldt. Der har været omkring 180 mennesker fra start.

Årets tema var:

Senfølger og relationer

.
Marian Bridget Connolly var konferencier.

Karen Hækkerup fra Socialdemokraterne holdt åbningstalen. Hun har stor opmærksomhed omkring voksne med senfølger. Hun er klar over, at livet med senfølger ofte er en kamp, så hvis det stod til hende, ville vi bestemt få mere hjælp og støtte.
.

‘Relationer og senfølger’. Lone Lyager, Psykoterapeut MPF fra Støttecenter mod incest, sætter særligt fokus på den seksuelt misbrugtes vanskeligheder i kontakten med andre – ikke mindst i de nære relationer.
Lone fortalte om ‘offer-krænker-frelser-trekanten’. Det er en model, der beskriver, hvordan man i det dysfunktionelle mønster bevæger sig igennem positionerne som hhv. offer/krænker/frelser og de dramaer og problemer, det skaber. Når man træder ud af offer-krænker-frelser-trekanten, kan man begynde at differentiere sig, d.v.s. at adskille sig eller afgrænse sig på en sund måde. Man kan sige: ‘Du er dig og jeg er mig. Vi er forskellige men alligevel er du okay og jeg er okay’.

Desværre findes der ikke meget litteratur omkring disse relationsmønstre. I bogen ‘At bestige bjerge’ af Jette og Lone Lyager, kommer de dog ind på dem.

‘Forældreskab’. En kvinde fortæller om, hvordan hun har oplevet at blive mor og at skulle tage vare på sine børn samtidigt med, at hun måtte bearbejde fortidens traumer.
Et meget smukt oplæg, hvor K. fortalte om, hvordan barndommens overgreb påvirkede hendes kønsidentitet, så det blev meget svært for hende at forholde sig til graviditet og moderskab. Samt hvordan hun blev klar over, at det var nødvendigt for hende at få bearbejdet overgrebene, hvis hun skulle kunne være en god mor for sine børn. Hun fortalte meget levende om, hvordan hun og hendes mand klarede at tage hånd om hendes bearbejdelse og forandringer samtidigt med, at de skulle være der for børnene. K’s mand deltog i oplægget og fortalte om sine oplevelser.
.

‘Parforholds-relationen’. Brit Demskovs beretning om sine erfaringer med parforhold og de udfordringer, der kan være i et kærlighedsforhold, når man har senfølger af overgreb.
Britt startede med at fortælle om ungdommens komplicerede parforhold, der bl.a. var præget af grænseproblemer. Hun beskrev også, hvor svært det var for hende at bryde et forhold, fordi hun så måtte såre sin partner. Nogle af disse problemer bragte hende til en psykolog, hvad der blev et stort vendepunkt og satte gang i en udviklingsproces. Hovedindholdet i indlægget var hendes mangeårige ægteskab og de udfordringer hendes senfølger skaber. For hvornår handler problemer om nutidige relevante følelser og hvornår er det fortiden, der spøger? Brits mand, Kenneth, deltog i oplægget, hvor han fortalte, hvordan tingene ser ud i hans perspektiv. Et meget levende og livsbekræftende oplæg.
.

‘Relationer til kolleger’. Lissi Kamholm fortæller om, hvordan hendes arbejdsliv påvirkes af senfølger og hvordan hun oplever, at relationerne til andre ‘ude i verden’ skaber konstante udfordringer. En kollega deltager.
Lissi har altid haft svært ved at være på arbejdsmarkedet. Efter et par år på en arbejdsplads, kunne hun ikke længere være der og sagde op. I sit voksenliv har hun været mere syg og arbejdsløs end hun har arbejdet. Nu er hun i flexjob og har været det i to år (og hun er ikke på vej væk) men det er stadigt daglige udfordringer. Hver morgen står hun op med følelsen af, at hun skal på arbejde og kæmpe. Lissi har fortalt én kollega om sin fortid og denne kollega deltog i oplægget og fortalte om, hvordan hun oplever relationen til Lissi og om den meget større forståelse, hun gennem Lissi har fået for, hvad det vil sige at leve et liv med PTSD og andre senfølger.
.

Åben debat. I dialog mellem publikum og paneldeltagerne tages tanker og spørgsmål efter dagens program op til debat.

Med udgangspunkt i publikums spørgsmål var der en debat om bl.a. disse emner:

  • Er det almindeligt, at der indenfor behandlingssystemet, kun fokuseres på symptomerne på senfølger (f.eks. misbrug, spiseforstyrrelser, angst o.a.) frem for på årsagerne (overgrebene)?
  • Hvad er forskellen (eller er der nogen forskel) på den PTSD som soldater kommer hjem med og den PTSD, som man kan få efter seksuelle overgreb?
  • Hvad gør man som kæreste til en misbrugt, når man har fået at vide, hvad hun har været ude for, men hun ikke vil have, man selv taler med andre om det?
  • Hvor går man som partner til en misbrugt hen med al sin frustration og afmagt?
  • Hvordan kan man som veninde til en misbrugt bedst hjælpe?
  • Hvad gør man, når man har mistanke om, at nogle børn i éns nærhed udsættes for overgreb?
  • Vil en potentiel kæreste synes, det er ulækkert, når han hører, hvad jeg har været udsat for?

.
Deltagerantallet på Synlighedsdagen i København stiger hvert år. Det er en fornøjelse at se, at der både er mange der kommer igen fra år til år og at der også kommer flere og flere nye deltagere. Mange giver udtryk for, hvor befriende det er, at mødes åbent med andre ligestillede.

Synlighedsdagen i København er altid lørdag i uge 38, så næste gang er d. 22. september 2012 i Kulturhuset på Islands Brygge.