Referat fra Synlighedsdagen i Aabenraa, 2012

D. 07.09.12
Afholdt på Social- og sundhedsskolen

Tema: Hvordan kan det ske?

Synlighedsdagen blev afholdt i Aabenraa den 7. september 2012 som et ‘gå-hjem-møde’ om senfølger af incest og seksuelt misbrug i barndommen. Både interesserede borgere, fagfolk og krænkede – 36 i alt – var mødt op trods problemer med at finde stedet.

Leder af Aabenraa Selvhjælp, Annette Feddersen startede med at byde velkommen og fortælle lidt om, hvad Aabenraa Selvhjælp kan tilbyde i forhold til de seksuelt krænkede. Der er mulighed for individuelle samtaler og p.t. er der en selvhjælpsgruppe for seksuelt krænkede.

Åbningstalen blev holdt af formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Povl Kylling Petersen. Han fortalte lidt om kommunens tilbud, begrænsninger og håb for de seksuelt krænkede.

Inger Margrethe Møller, bestyrelsesmedlem i LMSO, fortalte om det arbejde, der gøres her og hvilke problematikker, der er omkring de krænkede.

Herefter fulgte en kvindes personlige beretning om at vokse op i en familie med incest.

Oplægget vekslede mellem hendes oplevelser og teoretisk gennemgang af de indrepsykiske grænser og mekanismer ved psykolog Lene Ulstrup, Albahus.

Heraf fremgik det, at en seksuelt krænket ofte  får det indtryk, at ‘det er helt normalt’, hvad der foregår omkring seksualitet og det er de andre, der er ‘mærkelige’. Familien er ofte socialt isoleret og har egne normer for, hvad der er rigtigt og forkert. Følelsesmæssigt kan den krænkede være afstumpet, selvom vedkommende ofte har et stort hjælpergen.

I en dysfunktionel familie beskytter man sig selv ved at opstille grænser, hvor det er os ‘indenfor’ og de andre ‘udenfor’.  Børnene i disse familier har svært ved at forholde sig til ‘de to verdener’ og for dem bliver virkeligheden sort/hvid.

Dagen sluttede med spørgsmål fra salen til panelet, der bestod af Povl Kylling Petersen, Annette Feddersen, Helle Borrowman, Inger Margrethe Møller og Lene Ulstrup. Der var mange relevante spørgsmål og utrolig åbenhed fra de krænkede, der var tilstede.

En rigtig god og lærerig eftermiddag med en masse stof til eftertanke- især gav vekselvirkningen mellem den personlige fortælling og en teoretisk forklaring en dybere forståelse for de mange forskellige fysiske, psykiske og sociale problemstillinger, som den seksuelt misbrugte kan opleve i ungdom og voksenlivet, men dagen gav også håb til den seksuelt krænkede – det svært, men muligt at arbejde med de individuelle problemstillinger, som har sat sine spor i voksenlivet hos den krænkede.

Synlighedsdagen er vigtig og der skal fortsat holdes fokus på dette arrangement. Der findes mange ‘skjulte’ krænkede, som har brug for hjælp –  Aabenraa Selvhjælp vil fortsat arbejde for bedre forhold for disse borgere.