Referat Århus, 2010

Synlighedsdagen blev  afholdt
fredag d. 17. september 2010 kl. 10-15
i auditoriet på ‘Amtssygehuset’, Tage Hansens Gade, Århus C

Synlighedsdagen i Århus arrangeres af Joan-søstrene, KRIS, Center for Voldtægtsofre og Christine Centret.

.
I år havde vi valgt temaet:

‘Seksuelle overgreb – hvad gør jeg som fagperson?’

.
Programmet var:

Velkomst og præsentation ved Gitte Lykke, KRIS

.
‘Gode og dårlige erfaringer med sundhedssystemet’.
En incestoverlever blev interviewet af psykoterapeut Henriette Nielsen, Christine Centret
Ditte fortalte levende og inspirerende om sine oplevelser som barn og ung med retsvæsen, socialvæsen og sundhedsvæsen. Hun formåede at formidle, hvad konsekvenserne er, når professionelle har utilstrækkelig viden om, hvordan de skal agere i forhold til børn udsat for seksuelle overgreb og incestoverlevere. Samtidigt kunne hun beskrive gode oplevelser, hvor hun havde følt sig set og hørt og vel taget hånd om. En ung kvinde, der er et levende eksempel på, at det er muligt at overleve incest og dermed indgiver håb og tiltro til, at indsatsen nytter.
.

‘Tandlægeskræk og seksuelt misbrugte’ 
ved tandlæge og SE-traumeterapeut Katja Kirk
Tandlægeskræk er hyppigt forekommende hos seksuelt misbrugte og kræver, at tandlæger har indsigt i problematikken. Desuden er det nødvendigt, at der sættes ekstra tid af til besøgene og her halter det også, fordi mange ikke har råd til at betale den deraf følgende højere pris for tandlægeydelserne.
.

‘Når seksuelt misbrugte kvinder går til lægen’ 
ved læge Lone Eskildsen
Omkring 5% af børn udsættes for seksuelle overgreb. Der er mange følgevirkninger af overgreb både som barn og voksen og dette bevirker, at særlige hensyn er nødvendige, når seksuelt misbrugte henvender sig til sundhedsvæsnet. Der var især fokus på gynækologiske undersøgelser, graviditet og fødsel samt forældreskab. Endelig blev forekomst af personlighedsforstyrrelser berørt med vægt på betydningen af tilknytningsmønstre samt nødvendigheden af at validere incestoverlevere.

.
Frokostpause med musik
Gadjo Project sørgede for god stemning efter frokost for deltagerne og forbipasserende sygehusansatte.

.
‘At give terapi til seksuelt misbrugte’ 
ved Rikke Bjørn-Henriksen, krops- og psykoterapeut MPF
Rikke Bjørn-Henriksen fortalte inspirerende om at give kropsterapi til incestoverlevere og seksuelt misbrugte. Hun fremhævede, hvor vigtigt det er, at det er terapeuter med stor erfaring indenfor området, der arbejder med klienterne. Hun fremhævede endvidere, hvor vigtigt det er at arbejde med kroppen for denne gruppe klienter. Det er nødvendigt med stor viden, empati og indfølingsevne.
.

Paneldiskussion
Tilhørerne fik mulighed for at fremsætte kommentarer og stille spørgsmål til oplægsholderne. En god diskussion som afslutning på dagen.

En velbesøgt dag selvom vi håber, at der kommer endnu flere til næste år. 
.

Referat af Lone Eskildsen og Henriette Nielsen