Senfølger

.

De psykiske, fysiske, følelsesmæssige og sociale problemer, der opstår som følge af seksuelle overgreb og de øvrige opvækstforhold kaldes senfølger. Hvor meget de præger, er individuelt men generelt er det symptomer, der kan gøre gøre livet meget svært og medføre en forringet livskvalitet. Typiske senfølger kan være:   

 • PTSD – Post Traumatisk Stress Disorder (overbelastet nervesystem)
 • Manisk tilstand, hyperaktivitet
 • Voldsom træthed, uoverkommelighedsfølelse, opgivelse og manglende vedholdenhed
 • Hukommelses- og koncentrationsbesvær 
 • Fysiske lidelser og sygdomme (ofte kroniske og meget smertefulde)
 • Fysiske mén f.eks. underlivs- og anale sygdomstilstande, kæbe-og tandproblemer o.a.
 • Selvdestruktiv adfærd og misbrug: F.eks. spiseforstyrrelser, selvbeskadigelse, promiskuøsitet, prostitution,  stof- og alkoholmisbrug, selvmordsforsøg
    
 • Psykiske lidelser f.eks. depression, angst, Borderline eller andre personlighedsforstyrrelser
 • Svag eller manglende identitetsfølelse
 • Oplevelse af fremmedgjorthed i forhold til sig selv, andre og til verden; oplevelsen af ikke at passe ind nogen steder; at være anderledes; at være usynlig
 • Fundamental mangel på tryghed, tillid og selvtillid og deraf ‘kontrolmani’
 • Svært ved at mærke og sætte egne grænser og mærke andres 
 • Svært ved at mærke og forholde sig til egne følelser og behov
 • Dyb indre ensomhedsfølelse 
 • Generelt dårligt selvværd
 • Skam og skyldfølelse
 • Selvdestruktiv tankegang og selvnedgørende tanker
   
 • Sociale problemer. Herunder tilbøjelighed til isolation eller til at undgå at være alene, samt tilbøjelighed til at blive involveret i misbrugsrelationer
 • Problemer med at have (tætte) relationer og problemer med følelsesmæssig åbenhed
 • Problemer med eller frygt for intim kontakt
 • Seksuelle problemer
 • Problemer i forbindelse med graviditet, fødsel og forældreskab 
 • Gentagne voldtægter

.

Statistikken for 2012 viser, at kun 44 procent af de mænd og kvinder, der har fået behandling på et af de frivillige centre, der arbejder med behandling af voksne med senfølger, er i arbejde mod 65 procent for den øvrige del af befolkningen.

Med den rette behandling, der fokuserer på årsagen i stedet for symptomerne, er der grundlag for vedvarende bedring.

.

De ting, der sker,
er afgørende for,
hvordan nervesystemet bliver.

Chefpsykolog Lars J. Sørensen i Den Sociale Udfordring på P1.
Klik her for at høre udsendelsen ‘Incest giver varige skader på sjæl – og krop*bund_bred