Har du brug for hjælp?

.

Er du voksen med senfølger af seksuelle overgreb eller pårørende til en voksen med senfølger, har du forskellige muligheder for at få behandling, støtte eller rådgivning.

 

Tre landsdækkende centre og frivilligcentre
I 2013 blev der oprettet tre centre, der skal stå for behandlingen af voksne med senfølger. Centrene er beliggende i København, Odense og Århus. Det er ikke akuttilbud og der må påregnes ventetid.

Der findes stadigt frivilligcentre forskellige steder i landet, der tilbyder behandling eller rådgivning af voksne med senfølger. Ligeledes er der forskellige muligheder for rådgivning over telefon eller chat. En udførlig liste over tilbuddene findes på Landsforeningen Spors hjemmeside.


Psykologordningen
Psykologordningen er permanent lukket pr. november 2015, da bevillingen er brugt og satspuljepartierne har valgt ikke at føre ordningen videre.


Psykologisk krisehjælp

Via egen læge kan du søge et sygesikringstilskud på 60% til krisehjælp for ‘Personer der inden det fyldte 18 år, har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb’.


VISO

VISO tilbyder specialrådgivning til voksne med senfølger. Specialrådgivningens konkrete indhold og omfang afhænger af, hvem der modtager rådgivningen samt af situationen i øvrigt. Klik her for at læse mere om VISOs tilbud.

bund_bred